Dataskyddspolicy

Denna policy förklarar hur Nykarleby & Vörå begravningsbyrå behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du som konsument har, i enlighet med EU:s dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR). Nykarleby & Vörå begravningsbyrå är ansvarig för all behandling av personuppgifter inom verksamheten.

Vilka personuppgifter vi behandlar

Nykarleby & Vörå begravningsbyrå behandlar personuppgifter som fås från dig direkt eller indirekt vid kontakt, köp av tjänst eller webbplatsbesök. Uppgifterna som behandlas är vanligtvis person- och kontaktinformation såsom namn, e-post och telefonnummer.

Andra uppgifter som kan behandlas är information om kundförhållandet och agerande med Nykarleby & Vörå begravningsbyrå på webbplatsen. IP-adress, enhetsinformation, plattform, språkinställning, geografisk och demografisk positionering kan också behandlas. Uppgifter om hur webbplatsen används samlas in genom cookies, se vår cookiepolicy för mera information.

Vad vi använder personuppgifterna till

Nykarleby & Vörå begravningsbyrå behandlar personuppgifter för att upprätthålla kundförhållanden och tjänsteförhållanden, sköta kontakt till exempel vid förfrågningar, leverera tjänst och följa lagstiftning. Uppgifter behandlas även i marknadsförings-, försäljnings- och statistiksyfte, bland annat för att granska och utveckla verksamheten.

Alla personuppgifter som behandlas av Nykarleby & Vörå begravningsbyrå följer något eller några av ovanstående syften. Behandlingen ska även ha rättslig grund, t.ex samtycke, avtal eller rättslig förpliktelse. Endast personuppgifter som behövs för ett syfte ska behandlas.

Vem vi delar personuppgifterna med

Nykarleby & Vörå begravningsbyrå kan komma att dela personuppgifter med utvalda tredje parter under kontrollerade former så att dina uppgifter hanteras säkert. Dessa tredje parter kan vara leverantörer, underleverantörer och myndigheter. Uppgifterna säljs inte och delas inte heller utan grund.

Var vi behandlar personuppgifterna

Största delen av personuppgifterna som Nykarleby & Vörå begravningsbyrå samlar in behandlas inom EU/EES. I vissa fall kan personuppgifter överföras och behandlas utanför EU/EES och då med leverantörer som är anslutna till Privacy Shield. Privacy Shield är en överenskommelse mellan amerikanska handelsministeriet och EU-kommissionen gällande skydd av personuppgifter. Skyddsnivån och kriterierna för Privacy Shield motsvarar GDPR.

Hur vi skyddar personuppgifterna

Nykarleby & Vörå begravningsbyrå skyddar personuppgifter som behandlas, genom tekniska och organisatoriska åtgärder. Exempelvis har endast behöriga tillgång till personuppgifterna och kryptering används vid behov. Skyddsnivån motsvaras av uppgifternas känslighet och behandlingens risk.

Hur länge vi sparar personuppgifterna

Vi sparar endast personuppgifter så länge som de behövs för att uppfylla våra åtaganden mot dig och så länge som uppgifterna behöver sparas enligt lagringstider och andra lagstadgade syften, såsom bokföring.

Rättigheter

I enlighet med EU:s dataskyddsförordning har du rätt att få tillgång till personuppgifter som Nykarleby & Vörå begravningsbyrå behandlar om dig och möjlighet att rätta till dessa uppgifter om de är felaktiga. Du har även rätt att begära att bli raderad ur våra system om uppgifterna inte längre behövs i det syfte de blev insamlade. I vissa fall kan dock lagstiftning kräva att uppgifter finns kvar, till exempel i bokförings eller skattesyfte, då kan uppgifterna begränsas så att de endast är tillgängliga för dessa ändamål. Om uppgifter behandlas med ditt samtycke som grund, har du rätt att återkalla samtycket. Du har även rätt att göra en anmälan till dataombudsmannen om du misstänker att en organisation eller person behandlar personuppgifter i strid med dataskyddsbestämmelserna. Se kontakt nedan för ärenden gällande vår behandling av dina personuppgifter.

Kontakt

Frågor angående Nykarleby & Vörå begravningsbyrås personuppgiftsbehandling riktas till:

Registeransvarige
Nykarleby & Vörå begravningsbyrå (2256155-4)

Telefon: 0400-913 090
E-post: nykarleby [at] begravningsbyra.fi (nykarleby[at]begravningsbyra[dot]fi)

Besöks- och postadress:
Topeliusesplanaden 23
66900 NYKARLEBY

 

Dataskyddspolicyn uppdaterades 02.05.2024